Fotopapiercollectie FOMU

From FOMU Photographic Paper Collection
Revision as of 06:31, 26 January 2022 by ThomasJ (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Een woordje uitleg: opbouw van de database

Deze Wikibase is ontwikkeld om het Gevaert-papierproject te ondersteunen. Het papierproject wil kennis over analoog fotopapier van Gevaert veilig stellen. Daarom hebben we zowel de eigen collectie fotoverpakkingen als de fotoverpakkingen in het historisch archief Agfa-Gevaert gedigitaliseerd. Alle gedigitaliseerde exemplaren worden in deze Wikibase nader beschreven en zijn te herkennen aan de toevoeging ... (exemplaar). Omdat verschillende exemplaren verschillende eigenschappen kunnen hebben (vb. afmetingen, design doorheen de jaren) hebben we gekozen om een bovenliggende productreekspagina te maken. Zo bestaat [Item:Q625|Ridax 8V], waar alle informatie bewaard is over de textuur, het contrast, het oppervlak, ... van het fotopapier, en Ridax 8V (exemplaar), waar informatie over de fotoverpakking in onze collectie staat.

Veel informatie over de fotopapieren is afkomstig uit de informatheek, een deelcollectie van het historisch archief Agfa-Gevaert, die ook grotendeels is gedigitaliseerd. Dit project kwam mee tot stand met steun van de Vlaamse overheid.

Terminologie in deze database

Een van de eerste uitdagingen bij het ontwikkelen van deze database was de gebruikte terminologie in ons datamodel. Hieronder geven we een kort overzicht van de terminologie en wat wij onder de termen verstaan.

Kleur van de onderlaag -

Reflectie -

Textuur van het oppervlak -


Consult the User's Guide for information on using the wiki software.

Getting started